سخنان شهید همت با بسیجیان در جبهه های نبرد غرب و جنوب/ صوت

سخنان شهید همت با بسیجیان در جبهه های نبرد غرب و جنوب/ صوت

سردار شهید محمد ابراهیم همت در این سخنرانی خود با بسیجیان در جبهه های نبرد غرب و جنوب، نکاتی را در رابطه با مسائل کلی مملکت و مسائل نظامی و عملیاتی های پیش رو بیان کردند. صوت این سخنرانی شهید همت در نوید شاهد برای علاقمندان منتشر شد.
۷
آرشیو