مستند «شهید اول»

مستند «شهید اول»

روحانی مبارز شهید آیت الله صدوق گلپایگانی، پس از سالها مجاهدت و ایستادگی در تاریخ چهارم آبان ماه 1340 در سن 37 سالگی در زندان قصر پس از تحمل شكنجه هاي فراوان به فيض شهادت نايل گرديد. مستند «شهید اول»، زندگی نامه و خاطرات شفاهی آیت الله حاج شیخ محمدصادق صدوق گلپایگانی کاری از گروه تلویزیونی شاهد به روایت منصور فروزش است. بخش اول مستند «شهید اول» را با هم می بینیم.
۳
آرشیو