شهید شفیع زاده سپاه را چگونه توصیف کرد/ سخنرانی منتشر نشده از شهید

شهید شفیع زاده سپاه را چگونه توصیف کرد/ سخنرانی منتشر نشده از شهید

سپاه،نیروهای حزب الله و نیروهای بسیج بازوان پر قدرت امام هستند که پیروی از این قافله و حرکت پشت سر امام بر ما واجب می باشد و هر روز باید به سمت تکامل بیشتر گام برداریم.
بروجردی هرچه بود برای خدا بود

بروجردی هرچه بود برای خدا بود

سردارو ولی الله همت در بخشی از خاطرات خود از شهید محمد بروجردی اینگونه بیان می کند:بروجردی هم انسان عمل بود، هم انسان علم و هم انسان اخلاص. بروجردی هیچ وقت دنبال حب دنیا نبود و هرچه بود برای خدا بود. ادامه خاطرات سردار همت از شهید محمد بروجردی را با هم بشنویم.
فیلم / گزارش شهید بروجردی از اوضاع کردستان

فیلم / گزارش شهید بروجردی از اوضاع کردستان

به مناسبت فرا رسیدن ایام شهادت مسیح کردستان« شهید محمد بروجردی» و یادکردی از این شهید ، بخشی از سخنان سردار شهید بروجردی از وضعیت آن روزهای کردستان و حزب کومله در سال 1361 را بشنوید.

مصاحبه با شهید وزوایی (بخش دوم)

در یکی از عملیات ها بود که ما حدود 6 نفر بودیم و گرفتار حدود 300نفر از نیروهای عراقی شدیم، اما از آنجاکه خدا خواست موفق شدیم تمام آنها را به اسارت در بیاوریم.
مصاحبه با شهید وزوایی (بخش سوم)

مصاحبه با شهید وزوایی (بخش سوم)

با توجه به وسعت عملیات، برادران گردان سپاه بنام «حبیب بن مظاهر» که حقیر مسئولیت آن را بر عهده دارم به اتفاق گردان 141 از تیپ 2 لشکر 21 حمزه در منطقه ای از غرب دزفول عملیاتی پیشرو داریم که این منطقه یکی از مناطق کلیدی برای ما محسوب می شود.
۳
آرشیو