شهید محسن وزوایی به روایت پدر

شهید محسن وزوایی به روایت پدر

پدر شهید وزوایی می گوید: شهید وزوایی عاشقانه به امام خمینی(ره) عشق می ورزیدند و شهادت را برای خود فوز عظیم می دانست. روایت پدر این شهید از پسرش در فیلم زیر ببینید:
مستند زندگی «فاتح بازی دراز» از آغاز تا شهادت

مستند زندگی «فاتح بازی دراز» از آغاز تا شهادت

شهید محسن وزوایی فرمانده ای است که نام او تا همیشه تاریخ در سند افتخارات این مرزو بوم ماندگار خواهد ماند. در این مستند زندگی این شهیددر قالب گفتگو با همرزمان دوستان و هم چنین تصاویر و فیلم هایی از این شهید روایت شده است.
«فاتح بازی دراز» در کلام مادر

«فاتح بازی دراز» در کلام مادر

مادر شهید محسن وزوایی خدا را شاکر است که چنین فرزندی تربیت کرده است. این مادر شهید می گوید: خدا را شکر آنطور که خواسته خود شهید بود این امانت را برگرداندم و از خدا می خواهم دست دشمن را از کشور کوتاه کند.بچه ها امانتی هستند که خداوند به ما عطا کرده و ما باید با ایمان از این امانت نگهداری کنیم. روایت کامل مادر شهید وزوایی از فرزند شهیدش را در فیلم زیر ببینید:
شهیدی که معلم برادرش بود / فیلم

شهیدی که معلم برادرش بود / فیلم

روایت برادر شهید محسن وزوایی از برادرش که او را همچون معلم خویش می دانست.
فیلم /سردار شهید محمود شهبازی در کلام یاران و همرزمان

فیلم /سردار شهید محمود شهبازی در کلام یاران و همرزمان

شهید محمود شهبازی در سال 1337 در اصفهان متولد شد. در پیش از انقلاب فعالیت های مذهبی و سیاسی گسترده ای داشت. پس از انقلاب به سپاه پیوست و تلاش های فراوانی در سپاه داشت. در دوران دفاع مقدس، در عملیات های فتح المبین، بیت المقدس حضور داشت. سرانجام در دوم خرداد 1361 در آستانه فتح خرمشهر در عملیات بیت المقدس به شهادت رسید.

بازخوانی زندگی فاتح «بازی دراز» به روایت فیلم

شهید محسن وزوایی فرمانده 22 ساله ای است که تا نام او تا همیشه «فاتح بازی دراز» خواهند ماند.
۲
آرشیو