آلبوم عكسهاي مرحوم علي اكبر ابوترابي در جمع ياران

آلبوم عكسهاي مرحوم علي اكبر ابوترابي در جمع ياران

نوید شاهد: ساواك در مرداد ماه سال 1357 ، ايشان را چنين معرفي كرد : «نامبرده از روحانيون افراطي مخالف دولت بوده كه به وسيله سخنراني هاي خود ، موجب تحريك مردم به اغتشاش در شهرستان قزوين گرديده است.»
آلبوم عكسهاي مرحوم علي اكبر ابوترابي در بازگشت از ميهن

آلبوم عكسهاي مرحوم علي اكبر ابوترابي در بازگشت از ميهن

نوید شاهد: پس از اسارت سرانجام پس از گذشت ده سال، سيد علياكبر ابوترابي، كه به حق « سيد آزادگان» لقب گرفته بود، با عزت و سربلندي به ميهن اسلامي بازگشت. سيد علياكبر ابوترابي هيچگاه از تلاش و فعاليت خسته نشد و در زندگي سراسر تلاش و مبارزه خود، هماره در صدد به دست آوردن رضاي الهي بود.
۴
آرشیو