اینفوگرافیک/ فتح قریب

اینفوگرافیک/ فتح قریب

فتح قریب اثر "ایمان خاکسار بنی اسدی" برگزیده رتبه اول بخش اینفوگرافیک ایستا در نخستین جشنواره ملی اینفوگرافیک رسم سرخ
اینفوگرافیک/ جنایت آمریکا در جنگ

اینفوگرافیک/ جنایت آمریکا در جنگ

جنایت آمریکا در جنگ اثر "حسین رستمی" برگزیده رتبه سوم بخش اینفوگرافیک ایستا در نخستین جشنواره ملی اینفوگرافیک رسم سرخ
۷
آرشیو