اینفوگرافیک / شهید آیت الله بهشتی از تولد تا شهادت

اینفوگرافیک / شهید آیت الله بهشتی از تولد تا شهادت

شهید آیت الله بهشتی از تولد تا شهادت اثر فاطمه سادات بیات غیاثی/ بخش نمایشگاهی آثار جشنواره ملی اینفوگرافیک رسم سرخ
اینفوگرافیک/ حمله به شهرها و نقض توافق 12 ژوئن 1984

اینفوگرافیک/ حمله به شهرها و نقض توافق 12 ژوئن 1984

حمله به شهرها و نقض توافق 12 ژوئن 1984 اثر سید حامد الحسینی/ بخش نمایشگاهی آثار جشنواره ملی اینفوگرافیک رسم سرخ
اینفوگرافیک/ آزاد سازی خونین شهر

اینفوگرافیک/ آزاد سازی خونین شهر

آزاد سازی خونین شهر اثر "راضیه امیریان" با موضوع آزاد سازی خرمشهر است که در بخش نمایشگاهی آثار جشنواره ملی اینفوگرافیک رسم سرخ در معرض نمایش عمومی قرار گرفت.
اینفوگرافیک/ «می گفتند نمی توانیم»

اینفوگرافیک/ «می گفتند نمی توانیم»

«می گفتند نمی توانیم» اثر مصطفی بهمن آبادی/ بخش نمایشگاهی آثار جشنواره ملی اینفوگرافیک رسم سرخ
اینفوگرافیک/ حمله به اچ 3

اینفوگرافیک/ حمله به اچ 3

حمله به اچ 3 "اثر عباس برنگی" شایسته تقدیر اینفوگرافیک ایستا در نخستین جشنواره ملی اینفوگرافیک رسم سرخ
اینفوگرافیک/ دفاعی که مقدس شد

اینفوگرافیک/ دفاعی که مقدس شد

دفاعی که مقدس شد اثر "علی عباسی نیا" برگزیده رتبه دوم بخش اینفوگرافیک ایستا در نخستین جشنواره ملی اینفوگرافیک رسم سرخ
۶
آرشیو