اینفوگرافیک/ 7 پند استعمار ستیزی

اینفوگرافیک/ 7 پند استعمار ستیزی

7 پند استعمار ستیزی اثر "محمدبناری"/ بخش نمایشگاهی آثار جشنواره ملی اینفوگرافیک رسم سرخ
اینفوگرافیک/ دستاوردهای صنعتی

اینفوگرافیک/ دستاوردهای صنعتی

دستاوردهای صنعتی اثر "محمد کیان"/ بخش نمایشگاهی آثار جشنواره ملی اینفوگرافیک رسم سرخ
اینفوگرافیک/ نمایش قدرت

اینفوگرافیک/ نمایش قدرت

نمایش قدرت اثر "محمد کیان"/ بخش نمایشگاهی آثار جشنواره ملی اینفوگرافیک رسم سرخ
اینفوگرافیک/ دستاورد های علمی چهل ساله انقلاب اسلامی

اینفوگرافیک/ دستاورد های علمی چهل ساله انقلاب اسلامی

دستاورد های علمی چهل ساله انقلاب اسلامی اثر "محمد کردزادی"/ بخش نمایشگاهی آثار جشنواره ملی اینفوگرافیک رسم سرخ
اینفوگرافیک/ معجزه انقلاب

اینفوگرافیک/ معجزه انقلاب

معجزه انقلاب اثر "هانی بهمن آبادی"/ بخش نمایشگاهی آثار جشنواره ملی اینفوگرافیک رسم سرخ
اینفوگرافیک/ از اشک تا عرش

اینفوگرافیک/ از اشک تا عرش

از اشک تا عرش اثر "محمدبناری"/ بخش نمایشگاهی آثار جشنواره ملی اینفوگرافیک رسم سرخ
۲
آرشیو