تصاویر و اسناد نویافته سردار شهید نادر مهدوی

تصاویر و اسناد نویافته سردار شهید نادر مهدوی

فرمانده ناوگروه دریایی ذوالفقار از منطقه دوم نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سردار شهید نادر مهدوی، یکی از ستاره‌های درخشان تاریخ معاصر ایران پنج‌شنبه‌ شانزدهم مهر 1366 همراه با تنی چند از همرزمانش نظیر سردار شهید غلامحسین توسلی، سردار شهید بیژن گرد، سردار شهید نصرالله شفیعی، سردار شهید آبسالانی، سردار شهید محمدیها، سردار شهید مجید مبارکی و عده‌ای دیگر وارد نبردی جانانه با نیروی دریایی آمریکا شد. نادر بر عرشه ناو جنگی«یو.اس.اس. چندلر» آماج شکنجه‌های وحشیانه دشمن قرار گرفت و سینه‌اش با میخ‌های بلند آهنین سوراخ شد و بدین ترتیب مظلومانه به شهادت می‌رسد.
اسناد و تصاویر منتشر نشده شهید محمد حسین جواهری لطف آبادی

اسناد و تصاویر منتشر نشده شهید محمد حسین جواهری لطف آبادی

نام: محمد حسین نام خانوادگی: جواهری لطف آبادی نام پدر: نیاز علی تاریخ تولد: 1334-03-01 محل تولد: مشهد
۴
آرشیو