صفحه اول سه شنبه  / 14 مهر 1394  / 06 اكتبر 2015  العربیه - اردو - English    
 درباره ما   
 پرسش و پاسخ   
 تماس با ما   
 جستجوي پيشرفته   
عنوان : ‌بررسي‌ ميزان ‌شيوع‌‌ اختلالات ‌‌رفتاري‌‌ دانش‌آموزان‌‌ دختر ‌و‌پسر‌شاهد ‌و‌ راههاي‌‌پيشگيري ‌ازآن‌در‌مقطع‌سني‌ 12‌تا 15‌سال
نويسنده : عباس ملك‌شاهكوهي
نام دانشگاه :دانشگاه آزاد واحد تنكابن
استاد راهنما : جواد خلعتبري
چكيده : يكي‌ از دلايل‌ بارز اختلال‌ رفتاري‌ كودكان‌، فقدان‌ يكي‌ از والدين‌ از جمله‌ پدر است‌.اينگونه‌ كودكان‌ به‌ دليل‌ اينكه‌ نتوانسته‌اند از لحاظ عاطفي كامل‌ شوند، مشكلات‌ رفتاري‌ وناسازگاري‌ پيدا مي‌كنند. هدف‌ كلي‌ اين‌ تحقيق،‌ شناخت‌ و بررسي‌ اختلالات‌ رفتاري‌ ورفتارهاي‌ نابهنجار و بررسي‌ و علل‌ اين‌ اختلالات‌ در جهت‌ رفع‌ اين‌ معضل‌ بزرگ‌ مي‌باشد.پژوهش‌ از نوع‌ پس‌ رويدادي‌ است‌. در اين‌ پژوهش‌، جامعه‌ تحقيق‌ شامل‌: تمامي‌ دانش‌آموزان‌دختر و پسر شاهد 12 تا 15 سال‌ سطح‌ شهرستان‌ گرگان‌ است‌ كه‌ در سال‌ 80ـ1379مشغول‌ به‌ تحصيل‌ بوده‌اند. حجم‌ نمونه‌ مورد پژوهش‌ 60 نفر از كل‌ دانش‌آموزان‌ شاهد است‌. (30 نفر دختر30و نفر پسر). ابزار مورد استفاده‌ در اين‌ پژوهش‌، پرسشنامه‌ اطلاعات‌ شخصي‌ وودورث‌است‌. محاسبات‌ آماري‌ شامل‌ استفاده‌ از خي‌دو x2) ) براي‌ مقايسه‌ هر گروه‌ و آزمون (z) براي‌معنادار بودن‌ تفاوت‌ بين‌ فراوانيهاي‌ دو گروه‌ است‌. نتايج‌ تحقيق‌ حاكي‌ از آن‌ است‌ كه‌: 1) بين‌ ميزان‌ شيوع‌ تمايلات‌ هيجان‌پذيري‌ در دانش‌آموزان‌ دختر و پسر شاهد تفاوت‌معنا‌داري‌ وجود ندارد. 2 ) بين‌ ميزان‌ شيوع‌ تمايلات‌ وسواسي‌ در دانش‌آموزان‌ دختر وپسر شاهد تفاوت‌ معنا‌داري‌ وجود ندارد. 3) بين‌ ميزان‌ شيوع‌ تمايلات‌ گوشه‌گيري‌ دردانش‌آموزان‌ دختر و پسر شاهد، تفاوت‌ معنا‌داري‌ وجود ندارد. 4) بين‌ ميزان‌ شيوع‌تمايلات‌ پارانويا در دانش‌آموزان‌ دختر و پسر شاهد تفاوت‌ معنا‌داري‌ وجود دارد. 5) بين‌شيوع‌ تمايلات‌ افسردگي‌ در دانش‌آموزان‌ دختر و پسر شاهد تفاوت‌ معنا‌داري‌ وجودندارد. 6) بين‌ ميزان‌ شيوع‌ تمايلات‌ بي قراري‌ دانش‌آموزان‌ دختر و پسر شاهد تفاوت‌معنا‌داري‌ وجود دارد. 7) بين‌ ميزان‌ شيوع‌ تمايلات‌ ضد اجتماعي‌ دانش‌آموزان‌ دختر وپسر شاهد تفاوت‌ معنا‌داري‌ وجود دارد.
 
 عكس برگزيده
- صفحه اول - كلام شهدا - ويژه نامه ها - كودك و نوجوان - اشعار - داستان - تئاتر - سينما - آثار چند رسانه اي - بانك سوژه - كتابخانه - عكس و تصوير - مقالات - فيلم - صوت - آمار بازديدها - نقشه سايت
info@navideshahed.com